Pravila i propisi

Pravila i propisi

P
PRAVILNIK BANTRAIL 2020.
ČLANAK 1. OPĆE ODREDBE

1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18.
1. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je sudjelovanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
2. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
3. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati s pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati s mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
4. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
5. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
6. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

ČLANAK 2. KATEGORIJE, BODOVANJE I UKUPNI POREDAK

1. Ban Trail održava se u tri kategorije: Kratka – Staza grofice Anke, Srednja – Banova staza i Duga – Junačka staza.
2. Osim ukupnog poretka vodit će se i poredak po starosnim kategorijama.
3. Starosne kategorije su sljedeće:

od 0 do 29 godina
od 30 do 39 godina
od 40 do 49 godina
preko 50 godina

4. Rekreativna utrka (kratka staza) nije natjecateljska te je osmišljena isključivo za približavanje traila svim trkačima, planinarima, rekreativcima i hodačima.

ČLANAK 3. NAGRADE

1. Tri prvoplasirana po dobnim kategorijama u natjecateljskim kategorijama (srednja i duga staza) bit će nagrađeni prigodnim medaljama (kako u ženskoj, tako i u muškoj kategoriji).
2. Tri prvoplasirana po sveukupnim rezultatima (srednja i duga staza bit će nagrađeni prigodnim medaljama i poklonima sponzora, ( kako u ženskoj tako i u muškoj kategoriji).

ČLANAK 4. MJERENJE VREMENA

1. Službeni mjeritelj vremena je Stotinka d.o.o.
2. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
3. Organizator uzima za pravo postavljanje vremenskih limita kako na pojedinim kontrolnim točkama, tako i u cilju, a organizator će sve to precizno navesti u raspisu pojedine utrke.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao vremenska diskvalifikacija (u sustavu Stotinke kao status TLE – prekoračen vremenski limit).

ČLANAK 6. OPREMA

1. Natjecatelji na srednjoj i dugoj stazi moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema sastoji se od:

1. osobne iskaznice
2. napunjenog i upaljenog mobitela (navedenog u prijavi)
3. natjecateljskog broja kojeg osigurava organizator
4. minimalno 0,5 l vode
5. prikladna obuća i odjeća (ovisno o vremenskim prilikama)

Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

ČLANAK 7. DISKVALIFIKACIJA

1. Nepridržavanje Pravilnika.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i/ili uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Preskakanje kontrolnih točaka, korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
5. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na sljedećim utrkama.
6. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.

ČLANAK 8. ODUSTAJANJE

1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

ČLANAK 9. ZAŠTITA PRIRODE

1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
2. Zabranjeno je odlaganje smeća, osim na za to predviđenim mjestima na kontrolnim točkama tj. okrjepnim stanicama
3. Za svako narušavanje navedenih propozicija natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama.

ČLANAK 11. SPONZORI

1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja.

ČLANAK 12. SIGURNOST

1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtijeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ako smatra da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.

ČLANAK 13. PROMJENA STAZE

1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ako to nalažu vremenske prilike i ako je ugrožena sigurnost natjecatelja.

ČLANAK 14. PRIGOVORI I ŽALBE

1. Prigovori i žalbe moraju se po završetku utrke proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku, najkasnije 48 sati nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 48 sati nakon zaprimljene žalbe.

ČLANAK 15. SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI gdpr

1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

PRIBILJEŽITE SE NA NEWSLETTER

Pribilježite se na naš newsletter
i primajte sve buduće obavijesti o Bantrail utrci